messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
บัญชีมอบหมายงานของปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ให้หัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1