info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป (ซอยกุหลาบแดง) บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 336 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสนามกีฬาบ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 284 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้าย - บ้านคำบอน (ต่อเนื่องจากเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 297 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคำไชยวาน บ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศาลาประชาสันติ บ้านต้าย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ 2 - บ้านน้อยหนองบัว (ต่อเนื่องจากเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) รหัสสายทาง ส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ฯลฯ รหัสสายทาง สน.ถ.23-005 สายบ้านต้าย - คำไชยวาน หมู่ที่ 1 ด้วย วิธีประกวดรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ฯลฯ รหัสสายทาง สน.ถ.23-005 สายบ้านต้าย - คำไชยวาน หมู่ที่ 1 ด้วย วิธีประก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ไป บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ไป บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ