ชื่อเรื่อง : คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

ชื่อไฟล์ : 8Vsv43UTue31731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้