ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย [8 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยตามคำร้องเรียน กรณี การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช [27 กรกฎาคม 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน [22 มิถุนายน 2565]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โคโรน่า 2019 [21 มิถุนายน 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 5 บ้านคำไชยวาน [20 มิถุนายน 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณ [17 มิถุนายน 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 1 บ้านต้าย [16 มิถุนายน 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 7 บ้านต้ายใหม่พัฒนา [15 มิถุนายน 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 2 บ้านนาทม [14 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาวัฒนธรรม งานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ)