messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตราการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีสโตรก grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการคัดแยกขยะแลรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมวมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค กำลังม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา นางนลินี พิมพ์นน - โคกหนองขาม นา นายภาดา กงชุย หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
(สำเนา) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านต้าย หมู่ที่ 1 - คำปลาฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview261
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview429

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม