messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตราการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
find_in_page เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีสโตรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการคัดแยกขยะแลรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมวมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการรับฟังความเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ข้อห้าม สำหรับ ผู้ประกอบการ/ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน เรื่องขอออกใบแทน (ท.ด.25) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 224 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12