เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย
โทร : 0858629365
นางสาวดาวัลย์ ต้นสาย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
โทร : 0885724940