messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าอัมพวัน - ห้วยก้านเหลืองบ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดป่าอัมพวัน - ห้วยก้านเหลืองบ้านดอนม่วงไข่ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนจำนวน 5 แห่ง งวดเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรวมใจพัฒนา บ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนแก้วน้ำคำ บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ถนนสายันต์ หน้าบ้านนายสัญญา - สี่แยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้่าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม ( นม ) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตรให้แก่ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิค กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านต้าย หมู่ 1 - 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุงบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง งวด เดือน มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา นางนลินี พมิพ์นน - โคกหนองขาม นา นายดาภา กงชุย หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอรุณ 4 บ้านนาทม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต้าย หมู่ที่ 1 - คำปลาฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดท่่าวารี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันลับฟ้าหน้าบ้านหมอเทพวารี ร่างกาย ถึงบ้านนางสมัย ทองคำสี บ้านต้ายหมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งวด เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จัดซื้อถังขยะเปียกครัวเรือนขนาดความจุ 30 ลิตร พร้อมฝาปิดและมีหูล๊อค
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนรวมใจพัฒนา บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ช่วงปิดเทอม (1-31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ซอยกุหลายแดง บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างก่อาร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปซอยกลาง - วัดอัมพวัน บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ถนนอุดมสามัคคี บ้านนาทม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองสระแดง บ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 2 - หนองหินลาด บ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้าย จำนวน 5 แห่ง (งวดเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 จำนวน 74 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งวดวันที่ 4 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 จำนวน 62 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้ายหมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
rss_feed จ้างวางท่อเมนต์ประปา จากโรงเรียนบ้านต้าย - นาคูณวิทยา - บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้าย - บ้านน้อยหนองบัว ตำบลสว่างแดนดิน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไชยวาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัทติกคอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ถนนสายัญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัทติกคอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ถนนประชาร่วมใจ ช่วงที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 งวดงาน จำนวน 42 วันทำการ จำนวน 17,724 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิทยุ๒,ถนนประชาราษฏร์ เชื่อมถนนคำไชยวาน-นาดอกไม้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฏร์บำรุง-สำนักสงฆ์สว่างแดนธรรม บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุดมสามัคคี บ้านนาทม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญสุข บ้านต้ายใหม่พัฒนาหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
1 - 50 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2