messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประดิษฐ์ถึง หนองสระแดง หมู่ที่ 2 บ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนดรอลิค กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต้าย หมู่ที่ 1 - คำปลาฝา
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงเรียนชาวนา - บ้านคำไชยวาน บ้านต้ายหมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุดมสามัคคี บ้านนาทม หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 313
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธรักษา บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 440
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิทยุ๒,ถนนประชาราษฏร์ เชื่อมถนนคำไชยวาน-นาดอกไม้ หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 448
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้าย - บ้านน้อยหนองบัว ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 458
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สนถ.23-006 สายบ้านต้าย หมู่ที่ 1 คำปลาฝา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 495
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.23-007 สายบ้านต้าย หมู่ 1 - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ช่วงบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต้าย
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้ายใหม่พัฒนา (ถนนบ้านต้ายใหม่พัฒนา - วัดท่าวารีวนาราม)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 (จากหนองคำบอน - บ้านนายประจักร)
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสนามกีฬาบ้านต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1