info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 Email 5471213@dla.co.th โทรศัพท์/โทรสาร 042 164 678-80

กฏระเบียบ-ข้อบังคับ
folder เทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4790 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยน้ำแซบ เชื่อมถนนรอบหนองคำไร่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฏร์บำรุง-สำนักสงฆ์สว่างแดนธรรม บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิทยุ๒,ถนนประชาราษฏร์ เชื่อมถนนคำไชยวาน-นาดอกไม้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุดมสามัคคี บ้านนาทม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาที่ปรึกษาสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2564 จำนวน 18 วันทำการ จำนวน 7,614 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2564 จำนวน 18 วันทำการ จำนวน 1,422 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อพัดลมอุตสาหกกรรมตั้งพื้น จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อเทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน กันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 (จำนวน 22 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา งวดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (จำนวนว ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำและลอกรางระบายน้ำ บ้าต้ายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจริญสุข บ้านต้ายใหม่พัฒนาหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (600 Watts) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับงานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อในการปฏิบัติงานสำหรับกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วัน 2-31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา้ยใหม่พัฒนา งวดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2564 จำนวน 42 วันทำการ จำนวน 17,640 กล่อง จำนวน 1 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2564 จำนวน 42 วันทำการ จำนวน 3,318 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน (สารไซเปอร์เมทริน 10 %) ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมี สำหรับพ่นหมอกควัน (สารไซเปอร์เมทริน 10 %) ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง งวดวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564 จำนวน 62 วันทำการ จำนวน 26,040 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง งวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 62 วันทำการ จำนวน 4,898 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
1 - 50 (ทั้งหมด 297 รายการ) 1 2 3 4 5 6
แนะนำผู้บริหาร
1624986000 ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นายสมพร ปัญญาสม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0946727748
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นางสาวจารุณี นุชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0885094388
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายสุธรรม เต๊ะประโคน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0878788158
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นายมงคล สารพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0892090282
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
นางสาวศิริรัตน์ แวงวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย
โทร : 0832837734
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมฯ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ