ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1