ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาส(กรณีไม่ต้องดำเนินการในระบบe-GP)
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1