ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1