เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file แต่งตั้งการแบ่งงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1