messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 435 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365 |
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลบ้านต้าย งบประมาณราบจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1