messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต้าย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักกษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลบ้านต้าย นายสมพร ปัญญาสม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าย เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านคำไชยวาน ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ครัวเรือน โดยมี...[26 เมษายน 2567]
เทศบาลตำบลบ้านต้ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567[2 เมษายน 2567]
เทศบาลตําบลบ้านต้ายจัดโครงการเเข่งกีฬาชุมชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันยาเสพติด ตำบลบ้านต้าย ประจำปี 2567[27 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
เทศบาลตำบลบ้านต้าย ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook