ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุดมสามัคคี บ้านนาทม หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก