ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฏร์บำรุง-สำนักสงฆ์สว่างแดนธรรม บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก