ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย
ชื่อไฟล์ : CQqJ0LhFri115734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาศัยอำนวจตามกฎหมาย โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต้าย ดังรายละเอียดตามประกาศนี้