ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
รายละเอียด : ประชาชนที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ทั้งเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดทำระบบประปาในชุมชน ต้องดำเนินการโดย “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ซึ่งได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาลอย่างถูกต้อง ทำไมต้องขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล 1. การเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้น้ำบาดาลมากเกินความสมดุลจะทำให้เกิดผลกระทบได้ 2. การใช้น้ำบาดาลอย่างฟุ่มเฟือยอาจทำให้คุณภาพน้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลงไป 3. ภาครัฐมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการอย่างอนุรักษ์และยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : w4HG5ngTue71144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้