ชื่อเรื่อง : บัญชีมอบหมายงานของปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้าย ให้หัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : Ra6uos4Tue34329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้