ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการลดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านต้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านต้าย ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report energy.go.th ตามนโยบายของสำนักนโยบายและแผนพลังงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านต้าย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : svNG6YdTue113928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้