messager
 
เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร ทำไม ไม่เข้ามา 3 เดือน แล้วค่ะ (09 มิถุนายน 2564) จุฑารัตน์ พยุงวงษ์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว พบว่า เงินดังกล่าว ได้รับการโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ค่ะ 1. ประจำเดือน เมษายน โอนเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 2. ประจำเดือน พฤษภาคม โอนเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64 3. ประจำเดือน มิถุนายน โอนเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64 ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ 042164680 หรือติดต่อได้โดยตรง ณ จุดบริการ สำนักปลัด ส่วนงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต้าย ขอบพระคุณค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: