ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2566 integrity transparency assessment ITA2023
เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)

o2.ข้อมูลผู้บริหาร
account_box  ฝ่ายบริหาร
group  คณะผู้บริหารเทศบาล
o3.อำนาจหน้าที่
verified_user  อำนาจหน้าที่
verified_user  อำนาจหน้าที่

o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder  แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5.ข้อมูลการติดต่อ
info  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7.ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down  ข่าวประชาสัมพันธ์
o9.Social Network
thumb_up  facebook

o10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
check_circle นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
folder  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
info คู่มือในการให้บริการ

o16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18.E-Service
check_circle E-SERVICE
public  e-service

o19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder  แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
o20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
analytics ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
cast  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
folder  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

o22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
o23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
folder  รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
folder  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
o30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder  ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป


o34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
o35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
o38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
folder  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder  การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย www.ts-local.com