ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
insert_drive_file การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง รายงารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต้าย เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้าานต้ายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 431
insert_drive_file ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1