เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การติดตั้งป้ายโฆษณา
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบานต้าย เรื่อง มาตรกรป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการการป้องกันการละเว้นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1