เทศบาลตำบลบ้านต้าย info ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2562 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม หมวดงบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1